Krajevna skupnost Primskovo

Društva, ki delujejo v kraju

Mešani pevski zbor MUSICA VIVA Primskovo Kranj
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Tanja Jamnik
Kontakt:031 370 377
E-pošta: info@musicaviva.si
Spletna stran: www.musicaviva.si

KD Akademska folklorna skupina OZARA Kranj
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Miha Kozjek
Kontakt: 031 860 295, kozjek.miha@gmail.com
E-pošta: info@drustvo-ozara.si
Spletna stran: www.drustvo-ozara.si

Območno združenje Rdečega križa Kranj
Krajevna organizacija RK Primskovo
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Janez Kern (naslov: Jezerska cesta 112, Kranj)
Kontakt: 051 260 350
E-pošta: Ivica Pelko (tajnica) - ivicapelko1@gmail.com
Spletna stran: www.kranj.ozrk.si

KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Ferdo Meglič
Kontakt: 051 371 396
E-pošta: ferdo.meglic@koronarno-drustvo.si
Spletna stran: www.koronarno-drustvo.si

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Milena Zupin
E-pošta: milena.zupin@siol.net
Telefon: 04 2043 157, 041 382 270

ŠAHOVSKI KLUB PRIMSKOVO KRANJ
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Anton Veselič
Kontakt: 040 201 300
E-pošta: sah.primskovo.kranj@gmail.com

MAŽORETNI IN TWIRLING KLUB KRANJ
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Simon Turšič
Kontakt: 040 261 428
E-pošta: mtk.kranj@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MazoretniInTwirlingKlubKranj

KULTURNO DRUŠTVO DE PROFUNDIS KRANJ
Sedež: Kovačičeva ulica 2, Kranj
Predsednik: Matevž Jekovec
Kontakt: 040 566 543, matevz.jekovec@gmail.com
E-pošta: predsednik@drustvo-deprofundis.si
Spletna stran: www.drustvo-deprofundis.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRANJ-PRIMSKOVO
Sedež: Jezerska cesta 58, Kranj
Predsednik: Aleš Kern, kontakt 041 269 931
Poveljnik: Robert Pelko, kontakt 041 771 632
Spletna stran: www.gasilciprimskovo.com

BALINARSKO DRUŠTVO PRIMSKOVO
Predsednik: Bojan Selan
Naslov Kokrški log 5b, Kranj
E-pošta: bojan.selan@gmail.com

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KRANJ
Krajevna organizacija Primskovo
Kontakt: Janez Bešter, Kovačičeva ulica 8, Kranj, 041 259 056
E-pošta: bester.janez@siol.net

KULTURNO DRUŠTVO KRANJSKI OKTET
Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
Predsednik: Martin Klanjšek
E-pošta: info@kranjski-oktet.com
Spletna stran: www.kranjski-oktet.com

DRUŠTVO PRIJATELJEV SV.PISMA

Sedež: Njegoševa cesta 15, Ljubljana
Predsednik: Zmago Godina

Društvo KROG ZA DUHOVNO ŽIVLJENSKO MOČ
Sedež: Zg. Hajdina 10 b,  Hajdina
Predsednik: Michael Strizzich