Krajevna skupnost Primskovo

Svet KS Primskovo

Na lokalnih volitvah dne 5.10.2014 so bili v svet KS Primskovo za naslednje štiriletno mandatno obdobje ( 2014 - 2018 ) izvoljeni naslednji člani:

Ime in priimek

Funkcija

Kontaktni podatki: e-naslov

Zadolžitev

Ignac Vidmar

predsednik

predsednik@ksprimskovo.org

Janez Bešter

podpredsednik

janez.bester@ksprimskovo.org

stiki z najemniki, okolje in prostor

Zvona Puhar

član

zvona.puhar@ksprimskovo.org

glasilo STIKI, spletna stran

Andreja Stare

član

andreja.stare@ksprimskovo.org

kultura, stiki z društvi

Jure Košnik

član

jure.kosnik@ksprimskovo.org

okolje in prostor

Matevž Ribnikar

član

matevz.ribnikar@ksprimskovo.org

Svet KS Primskovo se je na svoji seji dne 15.6.2016 seznanil z odstopom podpredsednice Silve Bizjak in za novega podpredsednika izvolil Janeza Beštra.

Svet KS Primskovo ima sedež v Domu krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj.
Uradne ure so vsako sredo od 15. do 18. ure v pisarni KS (prvo nadstropje).
Vsako prvo sredo v mesecu je od 17. do 18. ure (v času uradnih ur) v pisarni KS na voljo krajanom tudi predsednik sveta KS.

Člani Sveta KS Primskovo v preteklih mandatnih obdobjih